Kategorie

 Właścicielem sklepu internetowego ESTD.PL  jest firma:

 

SEKTOR-S  Andrzej Czachor, Krzysztof Kochanowicz spółka cywilna  zarejestrowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kolbuszowa


INFORMAJE  OGÓLNE.


1. Sklep internetowy ESTD.pl  znajdujący sie na stronie internetowej ESTD.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
3.Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie ESTD.pl są wyrażone w złotych polskich PLN i zawierają podatek VAT.
3. Na każdy towar zakupiony w sklepie wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
4. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem firmy do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.
5. Zawartość sklepu internetowego ESTD.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego,a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
6. Klient wypełnijąc formularz zamówienia składa ofertę kupna danego towaru.
8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.


SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypłnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji, udostępnionego przez SidMotorSport.pl na stronach sklepu internetowego.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających  realizacje złożonego zamówienia, ESTD.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
6. Dostawa towarów realizowana jest przez przedsiębiorstwo Poczta Polska,DHL,UPS,DPD
na adres wskazany w formularzu zamówienia.GWARANCJA, RĘKOJMIA I ZWROT TOWARU  


1. Odpowiedzialność SidMotorSport za dostarczenie wadliwych produktów polega m.in na wymianie towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dn. 31 marca 2000 r.) Klient ma prawo zrezygnować z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciagu 14 dni od daty odebrania przesyłki.  

3.Zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres.  

4. Dla ułatwienia reklamacji zwracany wyrób prosimy odsyłać razem z otrzymaną z nim fakturą lub paragonem oraz wypełnionym formularzem zwrotu (wzór do pobrania tutaj)


 Przesyłkę należy nadać na adres:
ul.Sokołowska 1
36-100 Kolbuszowa 

6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty wymienionych procedur pokrywa Klient.

7. Towary objęte gwarancją podlegają wymianie gwarancyjnej w okresie trwania gwarancji lecz nie wszystkie towary sprzedawane w sklepie ESTD.PL  podlegają gwarancji.

8. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu (faktura,paragon fiskalny ewentualnie potwierdzenie zakupu otrzymane z naszego sklepu). Jednocześnie informujemy,że każdy towar poddany jakimkolwiek przeróbkom traci prawa gwarancyjne.

 

9.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

10.Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.


11.Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem 

Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. 

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod 

następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów 

konsumenckich”.ZAPŁATA ZA DOSTARCZONY TOWAR

1. Zapłatę  za dostarczoną przesyłkę Zamawiajacy dokonuje:
*gotówką u doręczyciela lub w przypadku nieobecności, we wskazanym w zawiadomieniu urzędzie pocztowym lub kurierskim,
*przelewem bankowym na konto ESTD.PL
2. Do każdej przesyłki ESTD.PL dołącza paragon lub fakturę,które należy zachować w przypadku ewentualnej reklamacji.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Rejestrując się w sklepie internetowym ESTD.pl i składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Jeśli Klient rejestrując się w sklepie internetowym SidMotorSport.pl  zgodzi sie na otrzymywanie "elektronicznego biuletynu informacyjnego serwisu ESTD", jego dane będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu ESTD.PL są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie bedą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.


OPINIE UŻYTKOWNIKÓW O PRODUKTACH

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników sklepu ESTD.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość ich przeredagowania bądź usunięcia bez podania przyczyny.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane bedą przepisy polskiego prawa cywilnego.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć zawieranych przez sklep ESTD.PL  z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą   elektroniczną: sklep@estd.pl

 

5.O każdej zmianie regulaminu ESTD.PL będzie informował kilentów przed wprowadzeniem zmian.6. Sklep ESTD.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.


DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW

Wszystkie prawa zastrzeżone: Estd.pl